PlotCalc - soft for a cutting plotter
Language: En :: Ru
 

PlotCalc

Funkcije PlotCalc

Prenos PlotCalc 2023.11.18

Nakup PlotCalc

Aktivirajte PlotCalc

Tehnična podpora

Merjenje dolžine ukrivljenih črt v programu CorelDraw

[nazaj]

Funkcija omogoča merjenje dolžine ukrivljenih črt v programu CorelDRAW.

Za merjenje dolžine krivulj je dovolj, da izberete skupino predmetov (to so lahko združena besedila, oblike in oblikovana besedila, ki niso pretvorjena v krivulje).

Programska oprema ima absolutno natančnost izračuna, saj meri neposredno dolžino Bézierovih krivulj in ne številnih kratkih odsekov ravnih linij.

Ko so dolžine krivulj izračunane, lahko po potrebi izračunate tudi stroške razreza na ploterju, preprosto vnesite ceno na meter in določite odstotek popusta (z znakom minus) ali pribitek na stroške.

© 2004-2023 Evgen Zherelii